Botox – Vad är det?

Botox är skapat för att få dina muskler att slappna av och för att skapa volym och ge ett lyft till förslappad hud.Botoxinjicering används främst till ansiktet för att behandla olika områden och dess muskulatur, men är även användbart för behandling av exempelvis svett i armhålor.Behandlingen botox i pannan används när du vill åtgärda en rynka mellan ögonbrynen, osynliggöraargrynkan eller vill dölja andra rynkor i pannan.Deep Wrinkles Treatment Edmonton | Wrinkles Treatments That Work

Det finns många muskler i ansiktet och när du använder ena sidan av ansiktet påverkas resten av ansiktet. Det kan vara att du spänner käken eller när du behöver kisa med ögonen som resulterar i linjer i pannan eller rynkig panna.Med botox kan du motverkaEn botoxbehandling ger effekt på} hängiga ögonlock, gummy smile och du kan bli smalare i ansiktet.

Botulinumtoxin är inte endast för skönhet, det är även en behandling som kan förbättra hälsan och kroppens funktioner. Botox är bra mot huvudvärk och migrän och för att skapa lugn i överspända muskler.Botox i pannan ger effekt direkt imusklerna i pannan och din glabella,mer känd som arga rynkan, slappnar av och du spänner inte pannan lika mycket, vilket kan bilda migrän.

Botox Göteborg pris

Botox i Göteborg har olika prisklasser. Beroende på storleken av område som du vill behandla och vilken typ av behandling som du vill göra med botox varierar priserna Rynkbehanling göteborg.

Bland utbudet har du möjlighet attbehandlabotox kråksparkar,botox ögon eller botox gummy smile för att nämna förslag på områdena som vi kan behandla.

Fullständigt pris ges under din konsultation med din behandlare som du träffar innan botoxbehandlingen. Där går ni tillsammans igenom vilket område du önskar görabotox, om du gjort botox förut eller om det är första gången för dig som du gör botox. Det är under vår konsultation som din legitimerade behandlare ger sin perspektiv angående vilkenbehandling med botox som passar bäst för att ge dig ett naturligt resultat.

Hur går det till vid en botox injektion?

Hälsodeklaration är det första du fyller i innan din behandling med botox. Efter dethar du en kort konsultation tillsammans med din blivande behandlare för att förklaraproceduren, kostnad och för att besvara frågor och funderingar.Även om det är din första behandling med botox eller om du har gjort behandling med botoxinnan, så vill vi att du är trygg med oss som behandlare och ett av de stora skälen till konsultationen är för att våra behandlare ska gesitt utlåtande om din behandling.

När det är dags för din behandling, kommer din behandlare rita ut var injektionerna kommer att göras på din hud. Fortsättningsvis blir det att vi injicerar små mängder botox där det ritats ut markeringar. Injektionen sker genom en snabb behandling och beroende på vilken del av ansiktet som ska behandlas är proceduren över på ett par minuter. Vissa områden är mer känsliga, men en botox behandling är vanligtvis relativt smärtfri.

Botox effekt

En vanlig fråga vi får är när kommer effekten av botox?Effekten och resultatet varierar från person till person beroende på hur väl din kropp samarbetar med botox. För att se full effekt av din botox behandling kan det ta upp till två veckor innan du ser slutresultatet. Din botox behandling varar mellan 3-6 månader och behåller sin elasticitet och varaktighet mer för varje behandling du gör. Med kontinuerlig behandling med botox stärker du ditt behandlade område och du kommer att få ett slutresultat som varar längre än vad exempelvis en enstaka behandling gör.

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*