ข้อควรพิจารณาก่อนซื้อประกันชีวิต

‘การออมเงิน’ เป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำที่สุด การเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 12-24 เดือน เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มนุษย์เงินเดือนเลือกออม แต่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบันค่อนข้างผันผวนตามเศรษฐกิจของโลกด้วย ไม่แน่ว่าการออมด้วยบัญชีเงินฝากประจำอาจทำให้คุณเสียเปรียบธนาคาร แต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ถือว่าเป็นการออมเงินเช่นกัน การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต แม้ว่าผลลัพธ์จากการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตทุกปีจะไม่ตกถึงมือคุณ มั่นใจได้ว่าคนข้างหลังคุณไม่ลำบากแน่นอน เพราะวงเงินเอาประกันจากหลายบริษัทมีมูลค่าหลักล้านบาท เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาหลังจากคุณเสียชีวิต การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเอาไว้ย่อมมีประโยชน์แน่นอน

ก่อนจะตกลงปลงใจกับตัวแทนของค่ายประกันชีวิตใดก็ตาม ควรศึกษารายละเอียด / เงื่อนไขของกรมธรรม์ให้ดี มีหลายครอบครัวที่พลาดโอกาสรับวงเงินเอาประกันจากการไม่ศึกษาข้อมูลเงื่อนไข หรือประมาทคิดว่ากรมธรรม์ครอบคลุมทุกสาเหตุการเสียชีวิตตามธรรมชาติ (อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย มิใช่การปลิดชีพตนเองหรือจงใจให้ตนเองเสียชีวิต) ในปัจจุบันมีตัวแทนที่เปิดซื้อขายกรมธรรม์ช่องทางออนไลน์มากขึ้น พร้อมอำนวยความสะดวกโดยการรวบรวมข้อมูลของกรมธรรม์ที่คุณสนใจให้เปรียบเทียบอย่างชัดเจน ทำให้คุณได้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของประกันชีวิตจากทุกค่ายที่สนใจ ช่วยให้การเลือกซื้อเป็นไปอย่างตรงกับความต้องการของคุณ

หัวใจสำคัญสำหรับการซื้อสินค้าและบริการคือการศึกษารายละเอียดอย่างถี่ถ้วน รวมไปถึงการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ประกันบางประเภทผู้ซื้อไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อน แต่ประกันชีวิตเกือบทั้งหมดบังคับให้ผู้ซื้อตรวจสุขภาพเพื่อหาโรคภัยที่เงื่อนไขของประกันอาจไม่คุ้มครอง หรือไม่คุ้มครองย้อนหลังในกรณีที่ตรวจพบว่าป่วยด้วยโรคร้ายระยะสุดท้าย รายละเอียดส่วนนี้อาจทำให้การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตสูญเปล่าทันที เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาโรคภัยเฉพาะทางก่อนการซื้อประกันชีวิตเสมอ หากไม่มั่นใจให้สอบถามรายละเอียดจากตัวแทนขายเพื่อการตีความเงื่อนไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกันชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เอื้อมถึงได้ยาก บางคนวิตกกังวลว่าเงินที่ใช้สอยอาจไม่เพียงพอที่จะเบียดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ คุณต้องวางแผนทางการเงินให้ดีก่อนว่า เมื่อหักลบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เงินสำรองฉุกเฉิน ฯลฯ จะสามารถชำระเบี้ยประกันชีวิตได้มากน้อยแค่ไหน หากเงินน้อยก็เลือกกรมธรรม์ที่ต้องจ่ายเบี้ยน้อย แต่วงเงินที่จะได้รับก็ลดหลั่นตาม แม้กระทั่งสาเหตุการเสียชีวิตบางประการประกันชีวิตอาจไม่ครอบคลุม หากประเมินความเสี่ยงในการประกอบอาชีพและลักษณะการดำเนินชีวิตแล้วจึงเลือกซื้อกรมธรรม์ก็ยังไม่สาย ขอเพียงคุณทบทวนทุกเงื่อนไขในชีวิตและรายละเอียดของประกันชีวิตให้มากที่สุดจึงตัดสินใจซื้อดีกว่า

ขอบคุณบทความดี ๆ จาก www.masii.com

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*